Make your own free website on Tripod.com

Windows 2000 น่าใช้แค่ไหน

ตอนนี้กระแสของ WINDOWS 2000 กำลังมาแรง คุณคิดว่าเราน่าจะได้อะไรจาก Win2000 บ้างครับ

ก่อนอื่นก็น่าจะมาดูว่า Win2000 ทำอะไรที่น่าสนใจให้แก่เราได้บ้าง
User friendly
จะเห็นได้ว่า Win2000 เป็นตัวที่พัฒนามาจาก Win98 รวมกับระบบของ Windows NT การใช้งานก็จะคล้ายกัยเราใช้ Windows 98 โดยจะมี Active Desktop และส่วนของ Menu เหมือนกับ Win98 ดังนั้นใครที่เคยใช้ Win 95 หรือ 98 มาก่อน ก็สามารถจะเปลี่ยนมาใช้ Win2000 ได้โดยง่าย แทบไม่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเลยครับ
Plug and play
ในส่วนของระบบ Plug and play ของ device ต่างๆ เนื่องจากตอนนี้ Win2000 ยังมี Driver ให้ใช้ ยังไม่สามารถครอบคลุม อุปกรณ์ได้ทั้งหมด ดังนั้นการนำอุปกรณ์ที่มีเทดโนโลยีใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อแบบ USB จะยังเป็นปัญหาอยู่ ซึ่งเมื่อนำมาติดตั้ง อาจจะทำให้ระบบล่ม ไม่สามารถใช้งานได้ จนถึงต้อง Set up กันใหม่ทั้งหมด ใน Win98 เมื่อมีอุปกรณ์ที่มีปัญหา เราสามารถบู๊ตเข้าระบบ save mode แล้ว remove อุปกรณ์ที่มีปัญหาได้ แต่ใน Win2000 เมื่อบู๊ตไม่ขึ้น ทำได้อย่างเดียวก็คือ ลงใหม่ครับ
Network
สำหรับผู้ที่ใช้ระบบ เครือข่ายอยู่ คุณจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจาก Win2000 จะออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในระบบเครือข่ายโดยตรง คุณสามารถติดตั้งให้เป็น ลูกข่าย หรือ server ได้เลย ในการเชื่อมต่อ Lan หรือ Internet จะไม่ยุ่งยาก และยังสามารถ Share ให้ลูกข่ายอื่นๆ สามารถใช้ข้อมูล หรือแม้แต่การใช้ Internet ผ่านตัวมันได้เลย โดยไม่ต้องหาโปรแกรมมาเสริม ซึ่ง Win200 จะทำตัวเป็น Fax server , Proxy server , www server , mail server ได้โดยตรง และแม้การเชื่อมต่อแบบ Dual line ก็สามารถนำมาใช้เพื่อเพื่มคาวมเร็วในการเชื่อมต่อด้วย และในการติดตั้งโปรแกรมใช้งาน จะเห็นว่าในรุ่นนี้ จะมีการบู๊ตเครื่องใหม่น้อยมาก ทำให้สามารถเปิดใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะมีการชะงักในตอนบู๊ตเครื่องใหม่
Security
ในระบบความปลอดภัยนี้ เมื่อเทียบกับ Win98 ก็จะมีความปลอดภับมากขึ้น และเมื่อเทียบกับ WinNT4 ก็จะง่ายในการจัดการมากขึ้น มีการตั้งระดับการใช้งาน ความจุเนื้อที่ของการใช้งานของแต่ละคน ซึ่งเป็นการป้องกันระบบล่มได้ดียิ่งขึ้น

ภาพโดยรวมแล้ว หากว่าคุณใช้งานแบบส่วนตัว ไม่ได้ใช้เป็น server และยังต้องใช้งานอุปกรณ์ที่ยังไม่สนับสนุนการใช้ Win2000 ก็แนะนำให้ใช้ Win98 ต่อไปจะดีกว่า แต่ถ้าคุณต้องการใช้งานในส่วนของการเป็น server ที่มั่นคง ก็น่าจะลองนำ Win2000 มาใช้ดูนะครับ

Go back

Go back mainpage